Proizvodi za obradu drva

Jednostavne, poluautomatske i automatske linije za dužinsko spajanje

f

F Serija

Automatska linija (2-radnika) maks. radna dužina 4.6 + 6 m

Poluautomatska linija (3-radnika) maks. radna dužina 4.6 + 6 m

Pojedinačne mašine za izradu cink veze, nanošenje ljepila, preša

.

rs
RS-AH Serija

Poluautomatska i automatska linija

maksimalna radna dužina 6 m