Automatski regulacijski sistemi

1. GANN HYDROMAT TK-MP 101

tk101

• Kompaktno - kompjutorski uređaj za reguliranje

Inteligentno i elegantno rješenje za potpunu automatsku regulaciju manjih sušača rezanog drveta. Izvanredne karakteristike ovog uređaja za regulaciju sušača rezanog drveta su njegove mnogostrane mogućnosti primjene, neprevaziđeni koncept regulacije uvjetovan ponašanjem drveta u procesu sušenja, njegova kompaktna konstrukcija te jednostavno rukovanje...njegova atraktivna cijena!

• Regulacija:

Proporcionalna ili regulacija "Otvoreno - Zatvoreno" podesiva za ventil grijanja i motor klapni. Regulacija navlaživanja podesiva za paru ili vodu.

• Serijska izvedba: - pohranjeni režimi za 250 različitih vrsta drva. - Osvjetljeni četveroredni LCD - indikator. - Šesnaestna folijska tastatura. -Tri mjerna mjesta za vlagu drveta te po jedno za UGL (UR) i temperaturu. - Daljinsko upravljanje svih članaka podešavanja, preko tastature unošenja. - Dialogni jezik: HRVATSKI

SKLOPNI ORMAR: VISINA: 125 mm ŠIRINA: 450 mm DUBINA 310 mm

2. GANN HYDROMAT TK-MP 301

301

• Kompaktno - kompjutorski uređaj za reguliranje

Inteligentno i elegantno rješenje za polu - ili potpunu automatsku regulaciju srednjih i manjih sušača rezanog drveta, bez obzira radi li se o sušačima na svježi zrak ili o kondenzacionim. Izvanredne karakteristike ovog uređaja za regulaciju sušača rezanog drveta su njegove mnogostrane mogućnosti primjene, neprevaziđeni koncept regulacije uvjetovan ponašanjem drveta u procesu sušenja, njegova kompaktna konstrukcija te jednostavno rukovanje...njegova atraktivna cijena!

• Regulacija:

Proporcionalna ili regulacija "Otvoreno - Zatvoreno" podesiva za ventil grijanja i motor klapni. Regulacija navlaživanja podesiva za paru ili vodu.

• Serijska izvedba: - pohranjeni režimi za 250 različitih vrsta drva. - Dialogni jezik: HRVATSKI - Osvjetljeni četveroredni LCD - indikator. - Šesnaestna folijska tastatura. - Sklopni ormar sa staklenim vratima na pročelju uz mogućnost zaključavanja. - Posebno kučište za pojačalo mjerenja, udaljeno od sušača u kontrolnom prostoru. - Četiri mjerna mjesta za vlagu drveta te po jedno za UGL (UR) i temperaturu. - Daljinsko upravljanje svih članaka podešavanja, preko tastature unošenja.

• Posebna izvedba (oprema):

posebna

- jedinica sa četiri dodatna mjesta mjerenja vlage u drvetu. - Jedinica za dodatno mjerno mjesto temperature u drvetu. - Jedinica za reverzibilno vođenje sušača, ako je taj za takav rad opremljen. - Povezivanje sa centralnim kompjutorom GANN TK-MP 4032 - Regulacija broja okretaja bez stupnjevanja ako je sušač opremljen izmjenjivačem frekvencije.

SKLOPNI ORMAR: VISINA: 215 mm ŠIRINA: 600 mm DUBINA 415 mm TEŽINA: 25 Kg KUČIŠTE POJAČALA: VISINA 85 mm ŠIRINA: 200 mm DUŽINA: 300 mm TEŽINA: 3,5 Kg

3. GANN HYDROMAT TK-MP 501

301

• Sustav za kontrolu procesa sušenja drva

Kompjuterizirani uređaj za nadzor sušionica GANN Hydromat TK-MP 501 sa potpuno novim načinom rada i karakteristikama se značajno izdvaja sa postojećim kontrolnim sustavima na tržištu.

• Kompjutor je opskrbljen ekranom od tekućeg kristala, osjetljivim na dodir. Režimi sušenja za 250 različitih vrsta drva su pohranjeni u kontrolnom uređaju TK-MP 501, što omogućuje nastavak procesa sušenja, čak i kada centralno računalo ne radi.

• Moguće je mijenjati standardne režime sušenja ubacivanjem ili brisanjem pojedinih stupnjeva sušenja uz pomoć ugrađenog programa. Također je moguće unošenje faza međukondicioniranja u bilo kojem trenutku sušenja.

• Svi standardni režimi sušenja mogu biti modificirani i spremljeni u katalog svih programa.

• Mikroprocesorski kontrolirano mjerno pojačalo sadrži 250 pojedinačnih karakteristika drva za različite vrste drva radi preciznije izmjere. Postoji i automatski nadzor kalibracije mjernih mjesta vode.

• Po sušionici se može priključiti do 16 mjernih mjesta sadržaja vode sa određivanjem razlike u vanjskom i unutarnjem sloju uzorka. Automatski nadzor razilke sadržaja vode u vanjskom i unutarnjem sloju sprečava prebrzo sušenje površine drva i time nastanak skorjelosti. Moguće je i sušenje bez probnih uzoraka, koriptenjem prividne vrijednosti, ili korištenjem vremenskih režima.

• Automatska kontrola broja okretaja se regulira u ovisnosti o nekoliko različitih parametara kao što su debljina letvica, debljina drva i vrsta drva koje se suši.

• Hardware:

- modularni koncept sa mogućnošću dodavanja ulazno/izlaznih modula za buduću nadogradnju - moduli su spojeni sa kontrolnim modulom preko digitalnog CAN busa - slobodno programirajuće preklopne funkcije može modificirati sam korisnik - do 16 mjernih mjesta sadržaja vode

• Software:

  • standardni režimi sušenja se mogu mijenjati i spremati u katalog režima
  • režimi sušenja svih vrsta drva su spremljeni u kontrolnom uređaju TK-MP 501 (ne samo trenutni radni režim) , neovisno o centralnom računalu
  • mogućnost unosa podataka preko grafičkog prikaza - moguće je mijenjati standardne režime sušenja ubacivanjem ili brisanjem pojedinih stupnjeva sušenja uz pomoć ugrađenog programa za uređenje režima
  • razlika izmjere sadržaja vode u vanjskom i unutarnjem sloju kontrolnih uzoraka, uz mogući nadzor razlike
  • odabir mjernih uzoraka prema kojima se vodi proces, pojedinačno ili prema više uzoraka za odabir konačnog sadržaja vode - u obzir je uzet utjecaj debljine letvica na strujanje zraka u sušionici
  • vrijeme i datum početka sušenja su programibilni - uključivanje ventilatora moguće je obaviti pomoću kontrolnog uređaja
  • međufaze kondicioniranja mogu imati različita trajanja i provoditi se u bilo kojem trenutku sušenja
  • prognoziranje preostalog vremena sušenja - popis grešaka tijekom procesa se sprema u dokument za svaki proces sušenja
  • uređaj posjeduje izlaz za tiksanje procesa i eventualnih grešaka na kolor inkjet printeru
  • jezik na kojem je program može se izabrati bez potrebe za mijenjanjem programa.

- pogledajte karakteristike software-a TK-MP 501 (*pdf, 144 KB)

*napomene: pod imenom GANN Hydromat MPP5 može se naručiti i periferni kontrolni uređaj bez LCD ekrana osjetljivog na dodir. - Za navedeni uređaj unos podataka je moguć pomoću centralnog računala TK-MP 4032. - Sva ostala obilježja TK-MP 501 i Mpp5 su jednaka